Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: архітектуру, алгоритми функціонування і систему машинних команд схем на замовлення великого та середнього ступеню інтеграції; конструктивні та архітектурні особливості систем керування та систем передавання даних у локальних та глобальних мережах; методи діагностування та усунення несправностей РТК, ГВС, які функціонують у реальному режимі, та систем передавання даних із застосуванням різних контролерів; методи та способи переналагодження електронного устаткування систем керування і апаратури передавання даних.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у розробленні та конструюванні дослідних взірців електронної техніки, у модернізації устаткування з програмним керуванням на базі мікропроцесорних серій інтегральних схем, пристроїв програмного керування та електроавтоматики, спрямованих на підвищення надійності роботи устаткування. Виконує комплексне технічне обслуговування та налагодження, ремонт, перевірку, випробування, монтаж та здавання в експлуатацію апаратури передавання даних на базі матричних схем великого ступеню інтеграції, електронних схем на замовлення та іншого особливо складного електронного устаткування. Діагностує мікропроцесорне устаткування, апаратуру електронного керування та апаратуру передавання даних на базі мікропроцесорних схем великого ступеню інтеграції. Виконує ремонт та параметричне налагодження електроприводів, систем керування, обчислювальних комплексів. Виконує комплексне регулювання електронних пристроїв РТК і ГВС.