Інструкція для посади "Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - архітектуру, алгоритми функціонування і систему машинних команд схем на замовлення великого та середнього ступеню інтеграції;
      - конструктивні та архітектурні особливості систем керування та систем передавання даних у локальних та глобальних мережах;
      - методи діагностування та усунення несправностей РТК, ГВС, які функціонують у реальному режимі, та систем передавання даних із застосуванням різних контролерів;
      - методи та способи переналагодження електронного устаткування систем керування і апаратури передавання даних.

1.4. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні та конструюванні дослідних взірців електронної техніки, у модернізації устаткування з програмним керуванням на базі мікропроцесорних серій інтегральних схем, пристроїв програмного керування та електроавтоматики, спрямованих на підвищення надійності роботи устаткування.

2.2. Виконує комплексне технічне обслуговування та налагодження, ремонт, перевірку, випробування, монтаж та здавання в експлуатацію апаратури передавання даних на базі матричних схем великого ступеню інтеграції, електронних схем на замовлення та іншого особливо складного електронного устаткування.

2.3. Діагностує мікропроцесорне устаткування, апаратуру електронного керування та апаратуру передавання даних на базі мікропроцесорних схем великого ступеню інтеграції.

2.4. Виконує ремонт та параметричне налагодження електроприводів, систем керування, обчислювальних комплексів.

2.5. Виконує комплексне регулювання електронних пристроїв РТК і ГВС.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.