Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник дифузії 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дифузії 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему розташування комунікацій; властивості сировини; основи технології та параметри технологічного режиму, правила його регулювання; правила експлуатації устаткування; вимоги до якості готової продукції; порядок ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес добування розчинних речовин у дифузійних апаратах та батареях періодичної дії за заданою технологією. Підбирає схеми дифузії і встановлює дифузійні апарати на певний режим роботи. Регулює параметри технологічного режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів або за результатами лабораторних аналізів. Визначає момент закінчення процесу дифузії та повноту добування речовин. Здійснює транспортування готового продукту на наступні операції. Перевіряє роботу устаткування, виявляє та усуває несправності в його роботі. Веде технічну документацію.