* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Завідувач складу вибухових матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів, фахівців або майстра-підривника не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та керівництва шахти з питань складського господарства, організації та виконання вибухових робіт, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту; технологію виконання буровибухових робіт; види, марки, ДСТУ та інші якісні характеристики вибухових матеріалів; організацію вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування вибухових матеріалів; організацію й правила техніки охорони праці та пожежного захисту під час складських робіт; правила й порядок зберігання та складування вибухових матеріалів, положення й інструкції щодо їх обліку; план ліквідації аварій; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує доставку на склад, приймання, зберігання, відпускання й облік вибухових матеріалів та засобів підривання, радіоактивних речовин, які використовуються під час виконання геофізичних робіт; складання заявок на вибухові матеріали та засоби підривання; охорону складу, транспортування вибухових матеріалів та знищення непридатних до вжитку вибухових матеріалів. Контролює: відповідність вибухових матеріалів Держстандартам і технічним умовам, термінам зберігання; наявність і справність підривних та контрольно-вимірювальних приладів, протиаварійних засобів і сигналізації. Забезпечує майстрів-підривників (вибуховиків) пристроями й матеріалами для проведення підривних робіт, приймає від них звіти про виконання завдань і витрати вибухових матеріалів. Готує рекламації на вибухові матеріали та контрольно-вимірювальні прилади. Організовує вивчення правил поводження з вибуховими матеріалами і проводить інструктаж працівників складів вибухових матеріалів. Забезпечує та контролює знання робітниками запасних виходів з шахти, правил користування протипожежними засобами, плану ліквідації аварій. Забезпечує збереження тари й повернення її на базисний склад, ведення встановленої документації, звітності.