Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: інструкцію з комплектування, номенклатуру, розміри та призначення вузлів та деталей виробів, які комплектує; правила комплектування за кресленнями, схемами, специфікаціями, відомостями, прейскурантами та каталогами; стандарти на матеріали, кріпильні та нормалізовані деталі та вузли; систему умовних позначень та нумерацію деталей, виробів та інструменту, які комплектує; способи складання та запобігання виробів, матеріалів та деталей, які комплектує, пошкодженню; способи упакування та транспортування виробів і матеріалів, які комплектує; правила консервації простих деталей та вузлів; зміст комплектувально-відвантажувальних відомостей та специфікацій; правила застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів; способи визначення придатності деталей, які комплектує; інструкції з маркування та таврування деталей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Комплектує креслення, технічну документацію, вузли машин, механізмів, апаратів, приладів, товарних наборів та інструменту за кресленнями, специфікаціями, каталогами та макетами. Сортує та комплектує необхідні запасні частини та інструмент до виробу, який комплектує. Запобігає пошкодженню виробів, які комплектує. Проводить тимчасову комплектацію деталей. Комплектує найбільш складні вузли, вироби та технічну документацію під керівництвом комплектувальника вищої кваліфікації. Оформляє приймально-здавальну документацію та складає комплектувальні відомості.

Приклади робіт
Агрегати, вузли - комплектування (підбирання болтів, гайок, шайб, накладок, шпильок, хомутів). Деталі нормалізовані, які постійно замінюються, - комплектування за відомістю. Кріпильні деталі нормалізовані - сортування та приймання за комплектувальною відомістю. Рейки та скріплення - комплектування. Системи суднові та пристрої малої складності - комплектування. Скрепери, бульдозери, лебідки - комплектування (підбирання деталей під час ремонту).