Інструкція для посади "Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкцію з комплектування, номенклатуру, розміри та призначення вузлів та деталей виробів, які комплектує;
      - правила комплектування за кресленнями, схемами, специфікаціями, відомостями, прейскурантами та каталогами;
      - стандарти на матеріали, кріпильні та нормалізовані деталі та вузли;
      - систему умовних позначень та нумерацію деталей, виробів та інструменту, які комплектує;
      - способи складання та запобігання виробів, матеріалів та деталей, які комплектує, пошкодженню;
      - способи упакування та транспортування виробів і матеріалів, які комплектує;
      - правила консервації простих деталей та вузлів;
      - зміст комплектувально-відвантажувальних відомостей та специфікацій;
      - правила застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - способи визначення придатності деталей, які комплектує;
      - інструкції з маркування та таврування деталей.

1.4. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Комплектує креслення, технічну документацію, вузли машин, механізмів, апаратів, приладів, товарних наборів та інструменту за кресленнями, специфікаціями, каталогами та макетами.

2.2. Сортує та комплектує необхідні запасні частини та інструмент до виробу, який комплектує.

2.3. Запобігає пошкодженню виробів, які комплектує.

2.4. Проводить тимчасову комплектацію деталей.

2.5. Комплектує найбільш складні вузли, вироби та технічну документацію під керівництвом комплектувальника вищої кваліфікації.

2.6. Оформляє приймально-здавальну документацію та складає комплектувальні відомості.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комплектувальник виробів та інструменту 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати, вузли - комплектування (підбирання болтів, гайок, шайб, накладок, шпильок, хомутів).

5.2. Деталі нормалізовані, які постійно замінюються, - комплектування за відомістю.

5.3. Кріпильні деталі нормалізовані - сортування та приймання за комплектувальною відомістю.

5.4. Рейки та скріплення - комплектування.

5.5. Системи суднові та пристрої малої складності - комплектування.

5.6. Скрепери, бульдозери, лебідки - комплектування (підбирання деталей під час ремонту).