Інструкція для посади "Комплектувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комплектувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією комплектувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та прийоми комплектування;
      - найменування та властивості матеріалів, які комплектуються;
      - послідовність складання продукції, яка комплектується;
      - правила обліку, транспортування, укладання, зберігання, упакування продукції, яка комплектується, та порядок оформлення встановленої документації;
      - правила відбору проб.

1.4. Комплектувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комплектувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комплектувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комплектувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Комплектує в партію готову продукцію за гатунками, еталоном, загальною вагою, лінійними розмірами, асортиментом, тематикою, кресленнями, специфікацією, відомостями, каталогами та прейскурантами з використанням даних лабораторних досліджень або технічного контролю.

2.2. У разі потреби замірює та зважує вироби.

2.3. Комплектує вироби з укладанням в тару.

2.4. Комплектує вироби із 5-6 деталей з укладанням в поліетиленовий пакет та заварюванням на зварювальних апаратах.

2.5. Розставляє, маркує, укладає, комплектує та упаковує партії продукту для відправлення споживачу.

2.6. Перевіряє наявність повного комплекту, якість упакування та міцність тари.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Перераховує натуральні вимірювачі у стандартні.

2.9. Оформляє документи на здавання готової продукції.

2.10. Здає продукцію на склад.

2.11. Обліковує здану продукцію.

2.12. Керує комплектувальниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комплектувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комплектувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комплектувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комплектувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комплектувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комплектувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комплектувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комплектувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комплектувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комплектувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.