Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Комплектувальник виробів та інструменту 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією комплектувальника виробів та інструменту 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила комплектування складних виробів та технологічної документації, найменування та властивості матеріалів, які комплектує; перелік замовлень на продукцію, яку комплектує; послідовність складання вузлів, машин, механізмів, апаратів та приладів, які комплектує; правила обліку, транспортування, укладання, зберігання, упакування продукції, яку комплектує, та порядок оформлення установленої документації; міжцехову та внутрішньоцехову кооперацію з оброблення виробів та машин, що комплектує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Комплектує машини, механізми, прилади та апарати за кресленнями, з застосуванням контрольно-вимірювального інструменту, апаратів та приладів, а також за специфікаціями, відомостями, каталогами та прейскурантами. Перевіряє наявність повного комплекту деталей в складеному вузлі, підготовленому до відправлення. Одержує деталі, вузли, матеріали та вироби, які необхідні для комплектування, доповнює запас у разі необхідності та контролює їх використання. Комплектує технічну документацію на складні вироби та машини. Оформляє приймально-здавальну документацію та веде облік проходження виробів і вузлів згідно з графіком.

Приклади робіт
Автогрейдери, автокрани самохідні на пневмоколісному ходу - комплектування (підбирання деталей та вузлів під час ремонту). Автомобілі - комплектування (підбирання деталей та вузлів для складання та ремонту). Велосипеди, комплектування вузлів, які направляються на головний складальний конвеєр. Котли суднові - комплектування вузлів, які направляються на складання. Секції великих суден об'ємні - комплектування за вузловими та повними комплектувальними відомостями. Устаткування спеціальне - комплектування (підбирання деталей для ремонту) та подавання деталей в складальний цех на монтаж.