Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на складання, випробування і монтаж електроустаткування середньої складності; закони електротехніки та радіотехніки у межах роботи, яку виконує; будову електромашин малої потужності; будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних приладів і апаратури; різні види браку під час складання вузлів, агрегатів і установлення електроустаткування та під час монтажу їх на машинах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає складні вузли конструкції та робочих механізмів після електромонтажних операцій. Виконує остаточне приймання електроустаткування середньої складності. Визначає причини дефектів під час виконання електромонтажу та своєчасно вживає заходів щодо їх усунення. Оформляє установлену документацію.

Приклади робіт
Апаратура сигнальних вогнів - контроль монтажу. Генератори - контроль монтажу за принциповою схемою. Електродвигуни магістральних електровозів та тепловозів - контроль остаточного складання. Електроприводи та електроустаткування: харчоблоку, банно-прального блоку, медичного блоку - контроль якості монтажу. Електросхеми середньої складності - перевірка і випробування. Кабелі - контроль якості затягування в труби, прокладання і кріплення магістральних та місцевих на суднах середньої складності. Пульти керування машиніста, радіорубки, динамометри, контакторні ящики електровагонів - контроль установлення і монтажу. Ротори, статори, кришки до електромашин, кожухи, корпуси, вузли гіроскопів, вакуумні прилади - контроль. Схеми електричного зв'язку з комутаторами до 10 номерів - контроль якості монтажу та здавання в період швартових та ходових випробувань. Схеми електроприводів загальносуднової вентиляції, компресорних установок, холодильних установок - контроль якості монтажу та здавання в період швартових випробувань. Схеми електроприводів насосних суднових систем (водопровідної, відливної, осушувальної, забортної, питної води, пожежної) - контроль якості монтажу та здавання в період швартових і ходових випробувань. Схеми електроприводів шпилів, брашпилів - приймання і здавання під час швартових та ходових випробувань. Схеми панелей і секцій щитів - перевірка з'єднань схем в загальну схему. Схеми складні - контроль якості після монтажу гнучким проводом. Пристрої розподілювачів зі складними електросхемами, з великою кількістю провідників та апаратури - контроль після повного монтажу та випробування на стенді.