Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на приймання та виконання випробувань вузлів середньої складності; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; основні експлуатаційні якості електромашин, електроапаратів та радіоустаткування; будову акумуляторних батарей; технологічні процеси складання та монтажу простих електромашин, електроапаратів і радіоустаткування; будову, призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; основні види браку монтажу електроустаткування та заходи щодо його запобігання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає вузли, конструкції і робочі механізми середньої складності після електромонтажних операцій. Виконує остаточне приймання вузлів, конструкцій та робочих механізмів середньої складності після електромонтажних операцій. Виконує остаточне приймання монтажу простого електроустаткування на машинах. Перевіряє та випробовує окремі агрегати електроустаткування на стендах за допомогою необхідних контрольно-вимірювальних приладів. Усуває причини виникнення браку та своєчасно його ліквідує. Веде журнал випробувань.

Приклади робіт
Апарати зварювальні - контроль монтажу та устаткування. Апарати рентгенівські пересувні - контроль складання і регулювання. Вимикачі масляні турбонасосів - перевірка зазорів. Калорифери електровагонів - контроль установлення та монтажу. Кришки, колектори, траверси, регулятори, демпфери - контроль. Мотори - контроль установлення, монтажу і підключення пускорегулювальної апаратури. Прилади автомобільного електроустаткування: реле, регулятори, генератори індукційної котушки, переривники розподільників - перевірка роботи. Ротори і статори до електромашини та їх пакети - контроль складання. Щити камбузні - контроль монтажу, випробування на стенді.