Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови і Державні стандарти на приймання складного та відповідального електро- і радіоустаткування; технологічні процеси складання вузлів і агрегатів; технологічні схеми складання та послідовності монтажу складного електроустаткування; методи випробування електроустаткування; способи налагодження контрольно-вимірювальної апаратури, приладів і спеціальних установок для перевірки і випробування електро- і радіоустаткування; конструктивні особливості апаратури, приладів і спеціальних установок для перевірки і випробування електро- і радіоустаткування; конструктивні особливості електромашин та радіоустановок різної потужності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає складне та відповідальне електро- і радіоустаткування після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань. Перевіряє електродвигуни при заданому режимі роботи. Контролює та приймає складну спеціальну апаратуру, яка складається з приймальних, передавальних та спеціальних радіопристроїв високої точності. Складає паспорти на радіоустаткування, яке виготовляє та монтує, і оформляє приймальні акти і протоколи випробувань.

Приклади робіт
Апаратура, машини і пульти керування спеціального призначення зі складною електросхемою - контроль монтажу та регулювання. Апаратура схем захисних пристроїв та автоматики - контроль монтажу і здавання в період швартових та ходових випробувань. Взірці багатодіапазонні і багатокаскадні дослідні радіопередавачів - контроль монтажу за схемами. Електроприводи з контакторними, контролерними, електрогідравлічними, магнітними та іншими системами керування - контроль якості монтажу та приймання в період швартових та ходових випробувань. Електроустаткування верстатів, кранів, зварювальних апаратів, пасажирських вагонів, електропечей - контроль монтажу та випробування. Підстанції електричні - контроль монтажу. Пристрої рульові постійного та змінного струму - приймання та здавання в період швартових випробувань. Пульти керування і терморегулювання - контроль монтажу. Система автоматики (пожежна, обігрівання, зрошування тощо) - контроль якості монтажу та приймання в період швартових та ходових випробувань. Станції турбогенераторів та дизель-генераторів - контроль комутації та випробування на стенді. Схеми автоматичних телефонних станцій до 100 номерів, складні схеми автоматичної сигналізації та перетворювачів постійного та змінного струму - контроль якості монтажу та приймання в період швартових та ходових випробувань. Схеми телеграфів, гірокомпасів, лагів, ехолотів, покажчиків - контроль якості, приймання монтажу. Щити розподільні складні - контроль якості монтажу підвідних кінців кабелів до клем, приймання та здавання в період швартових та ходових випробувань.