Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера вимірювальних приладів та спеціального інструменту 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію особливо складних оптичних приладів, координатних машин, складальних та випробувальних стендів тощо; методику вимірювання просторових шаблонів, конструкцію та технологію їх виготовлення; способи підрахунку розмірів, заданих в просторі; методику розрахунків, необхідних для перевірки евольвенти, спіралі та кроку; правила оформлення паспортів, приймальних актів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє особливо складні оптичні прилади, координатні машини, складальні та випробувальні стенди, просторові шаблони, особливо складні кондуктори для свердління отворів в трьох-чотирьох площинах під різними кутами після їх остаточного складання та оброблення з додержанням розмірів за 5-м квалітетом (1-м класом точності). Перевіряє особливо точні, складні та відповідальні лекала з розташуванням площин в різних проекціях за 1 - 4-м квалітетами (0-м класом точності). Настроює прилади для перевірки евольвенти, спіралі і кроку та виконує розрахунки, які пов'язані з їх перевіркою.

Приклади робіт
Інструменти спеціальні особливої складності - перевірка та атестація. Мікроскопи універсальні, компаратори, інтерферометри - перевірка та атестація. Прес-форми багатомісні особливо складної конфігурації, контроль виготовлення та налагодження. Прилади оптичні вимірювальні - перевірка та атестація. Штампи кузовні - контроль виготовлення та налагодження.