Інструкція для посади "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера вимірювальних приладів та спеціального інструменту 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію особливо складних оптичних приладів, координатних машин, складальних та випробувальних стендів тощо;
      - методику вимірювання просторових шаблонів, конструкцію та технологію їх виготовлення;
      - способи підрахунку розмірів, заданих в просторі;
      - методику розрахунків, необхідних для перевірки евольвенти, спіралі та кроку;
      - правила оформлення паспортів, приймальних актів.

1.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє особливо складні оптичні прилади, координатні машини, складальні та випробувальні стенди, просторові шаблони, особливо складні кондуктори для свердління отворів в трьох-чотирьох площинах під різними кутами після їх остаточного складання та оброблення з додержанням розмірів за 5-м квалітетом (1-м класом точності).

2.2. Перевіряє особливо точні, складні та відповідальні лекала з розташуванням площин в різних проекціях за 1 - 4-м квалітетами (0-м класом точності).

2.3. Настроює прилади для перевірки евольвенти, спіралі і кроку та виконує розрахунки, які пов'язані з їх перевіркою.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Інструменти спеціальні особливої складності - перевірка та атестація.

5.2. Мікроскопи універсальні, компаратори, інтерферометри - перевірка та атестація.

5.3. Прес-форми багатомісні особливо складної конфігурації, контроль виготовлення та налагодження.

5.4. Прилади оптичні вимірювальні - перевірка та атестація.

5.5. Штампи кузовні - контроль виготовлення та налагодження.