Інструкція для посади "Контролер водного пасажирського транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер водного пасажирського транспорту" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила перевезення пасажирів, багажу (ручного вантажу) та пошти;
      - форми проїзних та провізних документів;
      - тарифи на проїзд та провезення багажу;
      - порядок вилучення стягнень та оформлення квитанцій;
      - постанови про накладання стягнень;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Контролер водного пасажирського транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер водного пасажирського транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер водного пасажирського транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер водного пасажирського транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє на пасажирських суднах наявність у пасажирів документів на проїзд та перевезення ручного вантажу.

2.2. Виявляє безквиткових пасажирів та провезення ручного багажу без сплати або вищевстановлених норм сплати.

2.3. Контролює виконання пасажирами правил проїзду та провезення багажу.

2.4. Накладає на пасажирів за допущені порушення правил стягнення та вилучає їх у чинному порядку.

2.5. Контролює виконання працівниками пасажирських причалів та екіпажами суден правил перевезення та обслуговування пасажирів.

2.6. Перевіряє правильність ведення обліку вільних місць та своєчасність подавання телеграм про місця, що звільняються та вільні.

2.7. На вокзалах установлює причини несвоєчасного відкриття кас із продажу квитків пасажирам.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер водного пасажирського транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер водного пасажирського транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер водного пасажирського транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер водного пасажирського транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер водного пасажирського транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер водного пасажирського транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер водного пасажирського транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер водного пасажирського транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер водного пасажирського транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер водного пасажирського транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.