Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний інженер району електричних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; профіль та особливості структури підприємства; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила влаштування електроустановок; Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках; Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства; технологію експлуатації, ремонту й реконструкції розподільних електромереж в закріпленій зоні обслуговування; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства, порядок укладання і виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки у відповідній галузі виробництва і досвід передових підприємств; економіку, організацію виробництва, основи законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає технічну політику, перспективи розвитку району електричних мереж і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реконструкції і технічного переобладнання діючого виробництва, досягнення високих темпів зростання продуктивності праці. Забезпечує надійне електропостачання споживачів, увімкнених до розподільних електромереж РЕМ та якість електроенергії, що відпускається, за напругою у відповідності до вимог чинних норм. Забезпечує економічну ефективність ремонтно-експлуатаційного обслуговування розподільних електромереж, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на проведення робіт (надання послуг), раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів. Керує розробленням перспективних планів розвитку, реконструкції та модернізації. Розробляє заходи щодо усунення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище, бережливого використання природних ресурсів, зі створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури виробництва. Організовує розроблення та забезпечує виконання планів упровадження нової техніки і технології, планів організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил і норм з охороні праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог Держнаглядохоронпраці, природоохоронних, санітарних та інших органів. Забезпечує вчасну підготовку технічної документації. Вживає заходів з удосконалення на науковій основі організації виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки. Є першим заступником начальника району електричних мереж.