Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний профконсультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта за напрямом підготовки "Психологія" (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; чинне трудове законодавство, Закон України "Про зайнятість населення"; Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультаційної роботи; стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону; ситуацію на локальному регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців підприємства, району та регіону в персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці; перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону; форми профорієнтації роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює профконсультування та роботу з персоналом, яка пов'язана з можливостями найму, визначенням з посадою, подальшим навчанням та освітою, просуванням по службі, винагородою тощо. Надає індивідуальні й групові профконсультації. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби. З'ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання. Активізує мотивацію людей до праці, використовуючи психологічні механізми впливу, раціональну та емоційну аргументацію, засоби вербального й невербального спілкування. Під час оцінки професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім. Забезпечує розміщення та використання інформаційного матеріалу в профінформаційних підрозділах Взаємодіє в межах виконання функціональних обов'язків із соціальними партнерами, які займаються питаннями працевлаштування та соціальної підтримки різких категорій населення. Готує та формує базу нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для профорієнтаційної роботи. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів та соціально-психологічних тренінгів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості та надання психологічної підтримки. Організовує навчальні семінари зі спеціалістами щодо форм та методів ефективного спілкування, запобігання та розв'язання конфліктних ситуацій, підвищення мотивації до пошуку роботи. Веде встановлену документацію.