* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Завідувач віварію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва антибіотиків і лікувальних засобів; чинну нормативно-технічну документацію та методики контролю; правила ведення документації; будову конструкцій і порядок експлуатації приладів, які застосовуються; основи ветеринарного законодавства і правила утримання та годування лабораторних тварин; основи трудового законодавства; правила охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Своєчасно подає заявки на поставки піддослідних тварин і кормів. Контролює стан і кількість тварин, які надходять, якість і кількість кормів. Проводить щодня клінічний огляд піддослідних тварин і у випадках виявлення хворих - забезпечує їх ізоляцію та лікування. Забезпечує своєчасно фармлабораторію піддослідними тваринами відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Контролює дотримання режиму годування та утримання піддослідних тварин. Веде облік витрат і надходження кормів та піддослідних тварин. Контролює правильність і своєчасність проведення дезоброблення приміщень і оброблення віварію. Утримує віварій в належному санітарному стані, забезпечує його епізоотичний добробут. Забезпечує реалізацію відроблених тварин і вторсировини. Забезпечує безпечну та безперебійну роботу працівників віварію, своєчасне проведення інструктажу з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.