* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач віварію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; Закон України "Про ветеринарну медицину", Статут ветеринарної медицини; зоогігієнічні і ветеринарні правила утримання тварин; правила застосування лікувальних і дезінфікуючих засобів; досягнення науки і передовий досвід у галузі ветеринарії; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу віварію з утримання, годівлі і догляду за тваринами-продуцентами і донорами у виробництві сироваток, ендокринних препаратів, антибіотиків та інших препаратів біосинтезу. Контролює дотримання правил підготовки до операцій інструментів, тварин-продуцентів і приміщень; умови стерильної роботи; правила виконання імунізацій, кровопускань, тотальних кровопускань; правила утримання і годівлі тварин-продуцентів і донорів та догляду за ними після імунізацій і кровопускань. Здійснює контроль за своєчасним прибиранням кліток, стаєнь, стійл тощо. Стежить за виконанням зоогігієнічних і ветеринарних правил під час утримання, годівлі тварин і догляду за ними. Організовує проведення дезінфекції і дератизації приміщень віварію. Контролює раціони годівлі тварин, виконання планів заготівлі і правил зберігання кормів. Забезпечує технічну справність приміщень, устаткування, інвентарю та їх своєчасний ремонт. Виконує розрахунки і складає заявки на придбання устаткування, ремонтних матеріалів, приладів, інструментів, тари тощо. Бере участь у складанні дефектних відомостей і заявок на поточний і капітальний ремонт приміщень, контролює і приймав ремонтні роботи. Забезпечує правильне ведення встановленого обліку і звітності. Постійно підвищує свою ділову кваліфікацію, організовує навчання кадрів. Забезпечує утримання віварію в чистоті і порядку. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.