Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Провідний токсиколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією токсиколога I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва продукції медичного призначення; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю готової продукції; методи проведення аналізів на токсичність і пірогенність; правила ведення документації; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації і продуктивності праці. Здійснює керівництво роботою лаборантів. Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного посуду і реактивів. Веде журнали результатів досліджень, виписує аналітичні листи на готову продукцію. Постійно стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.