* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Провідний фармаколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фармаколога I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва лікарських речовин; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; правила роботи з піддослідними тваринами; Державну фармакопею України; чинні стандарти, технічні умови, інструкції та інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах; економіку, організацію виробництва, праці та управління; вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує фармакологічний контроль і дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів. Вивчає дію лікарських речовин на організм. Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції. Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які необхідні для проведення аналізів. Складає методики фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також розробляє нові методи фармакологічних досліджень. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань, досліджень та узагальнює отримані результати. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю. Забезпечує своєчасне і точне заповнення документації.