* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; суть технологічного процесу синтезу та супровідних процесів; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему комунікацій; призначення контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; физико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції та вимога до них; властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв; правила відбору проб та методику проведення контрольних аналізів; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде одну-дві хімічні стадії технологічного процесу синтезу (гідробромування, ацетилування, діазотування, нитрозування, бісульфітування, відновлення, хлорування, арсенітування, омилення, хлорметилювання, амінування, поліконденсації, гідрохлорування тощо), а також супровідні їм процеси (фільтрації, нейтралізації, кристалізації, центрифугування, абсорбції, адсорбції, розчинення та приготування суміші органічних речовин, розчинення солей металів та неметалів, приготування розчинів кислот та лугів різної концентрації тощо) до одержання напівфабрикатів або готового продукту. Приймає сировину, перевіряє її якість органолептичне та за результатами аналізів. Розраховує, дозує та завантажує сировину, напівфабрикати до апаратів суворо за рецептурою при дотриманні установленої послідовності і дозування. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію, реакцію середовища та інші параметри за результатами аналізів та контрольно-вимірювальних приладів. Регулює у процесі синтезу подавання в апарати додаткових сировинних компонентів та інших додатків або каталізаторів. Уловлює гази та пил, нейтралізує стічні води. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує реакційні апарати, автоклави, екстрактори, колони, змішувачі, центрифуги, сушарки, припливно-витяжну та аварійну вентиляційні системи, холодильники, теплообмінники, фільтри, збірники, мірники, насоси, системи пожежогасіння, системи опалення та інше устаткування. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи. Обліковує витрати сировини та напівфабрикатів. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт та технічне обслуговування устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

Приклади робіт
Ведення процесу синтезу формалю, лакових основ у виробництві масляно-каніфольних, бітумних, копалових, янтарних лаків, амідних лаків та алкідних оліф блочним методом (до 5 найменувань на одному устаткуванні); лаків на фенольних смолах; алкідних смол у виробництві полімерних будівельних матеріалів та штучної шкіри; фотоемульсії на стадіях промивання, другого дозрівання та підготовки фотоемульсії до поливу; ефіру, метилалю, хлористого водню, іонообмінної смоли різних марок, карбамідоформальдегідної смоли; аміаку.