Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Ізолювальник проводів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи налагодження ізолювальних машин; призначення та правила користування допоміжними пристроями, зварювальними апаратами, муфельними печами, контрольно-вимірювальним інструментом; конструкцію проводів усіх марок та перетинів, які виробляє на обслуговуваному устаткуванні; технологічні інструкції; правила накладання та основні властивості ізоляційних матеріалів; вимоги до матеріалів, які використовує; технічні умови на готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ізолює круглий та фасонний дріт на вертикальних та горизонтальних машинах бавовняним та шовковим прядивом, папером, штучними волокнами, дельтоазбестовою, скляною ізоляцією; підклеює, просочує та лакує ізоляцію теплостійкими, кремнієорганічними та іншими лаками, просушує проводи в електропечах. Налагоджує та готує машини до роботи. Підбирає та встановлює у вузли машини круги паперових стрічок, плівки кембрикового полотна, бобіни бавовняного прядива, шовку, штучного волокна, регулює перекриття паперових стрічок та пасм прядива, волокна, температуру в печах машин за приладами. Заливає ванночки лаком, заміняє ізоляційні матеріали, заміняє віддавальні та приймальні барабани або котушки, спаює, зварює кінці проводів, пропускає місця спаювання або зварювання крізь ізолювальну машину, підбирає відповідну тару.