Інструкція для посади "Ізолювальник проводів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник проводів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи налагодження ізолювальних машин;
      - призначення та правила користування допоміжними пристроями, зварювальними апаратами, муфельними печами, контрольно-вимірювальним інструментом;
      - конструкцію проводів усіх марок та перетинів, які виробляє на обслуговуваному устаткуванні;
      - технологічні інструкції;
      - правила накладання та основні властивості ізоляційних матеріалів;
      - вимоги до матеріалів, які використовує;
      - технічні умови на готову продукцію.

1.4. Ізолювальник проводів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник проводів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник проводів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник проводів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ізолює круглий та фасонний дріт на вертикальних та горизонтальних машинах бавовняним та шовковим прядивом, папером, штучними волокнами, дельтоазбестовою, скляною ізоляцією; підклеює, просочує та лакує ізоляцію теплостійкими, кремнієорганічними та іншими лаками, просушує проводи в електропечах.

2.2. Налагоджує та готує машини до роботи.

2.3. Підбирає та встановлює у вузли машини круги паперових стрічок, плівки кембрикового полотна, бобіни бавовняного прядива, шовку, штучного волокна, регулює перекриття паперових стрічок та пасм прядива, волокна, температуру в печах машин за приладами.

2.4. Заливає ванночки лаком, заміняє ізоляційні матеріали, заміняє віддавальні та приймальні барабани або котушки, спаює, зварює кінці проводів, пропускає місця спаювання або зварювання крізь ізолювальну машину, підбирає відповідну тару.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник проводів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник проводів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.