Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу об'єктивного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу; основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, що контролюються, та приладів повітряних суден, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень; основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виробничу взаємодію з льотними підрозділами авіапідприємства та підрозділами авіаційно-технічної бази, що експлуатують та використовують засоби об'єктивного контролю. Планує та організовує роботу відділу (дільниці), забезпечує виконання виробничого плану, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, контролює якість робіт, що виконуються. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це керівництво льотних підрозділів, керівників авіапідприємства та цехів (дільниць). Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт інженерно-технічного персоналу відділу (дільниці). Вживає заходів з підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів об'єктивного контролю до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів об'єктивного контролю, вживає заходів щодо їх запобігання. Пред'являє рекламації заводам-виробникам, організовує доробки засобів об'єктивного контролю за бюлетенями промисловості, подає пропозиції щодо удосконалення засобів. Розвиває виробничу базу відділу (дільниці), оснащує його сучасними засобами, забезпечує правильне утримання закріплених за відділом (дільницею) виробничих приміщень. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Організовує та проводить авіаційно-технічну підготовку. Контролює знання та навички працівників відділу (дільниці), організовує перенавчання їх на нові засоби обробки, керує процесом освоєння цих засобів, особисто проводить заняття. Своєчасно подає заявки на засоби об'єктивного контролю, запасні частини до них та витратні матеріали. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою відділу (дільниці). Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Контролює виконання працівниками відділу (дільниці) правил охорони праці та пожежної безпеки. З високою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових обов'язків, дотримується трудової та виробничої дисципліни, вимагає цього від підлеглих. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці). Контролює виконання затверджених планів (графіків).