* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем льотного контролю I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження та інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу та безпеку польотів, авіаційну техніку, організацію і технічної експлуатації, методи і засоби технічного контролю, нормативні та регламентуючі документи цивільної авіації, регламенти і технологічні вказівки з ТО; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує технічне обслуговування авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряного судна, спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю (АСЛК) та його поточний ремонт. Організовує контроль та нагляд заповнення технічної документації. Організовує технічне навчання інженерно-авіаційного складу. Організовує технічне обслуговування, поточний ремонт спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю та роботу підлеглого персоналу відповідно до вимог нормативних документів "Укравіатрансу" та нормативних документів, що регламентують технічне обслуговування автоматизованих систем льотного контролю. Забезпечує планування технічного обслуговування блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден. Організовує відправлення у ремонт та отримання з ремонту блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та радіоелектронного обладнання повітряних суден. Організовує ведення технічної документації на обладнання повітряного судна, автоматизованих систем льотного контролю та процеси їх обслуговування. Узагальнює досвід технічної експлуатації та обслуговування техніки, розробляє заходи щодо усунення та запобігання відмов і несправностей. Організовує та контролює якість підготовки до польотів радіоелектронного та приборного обладнання автоматизованих систем льотного контролю, їх технічного обслуговування. Веде планомірну підготовку фахівців. Здійснює контроль за технічною підготовкою льотного складу авіакомпанії (авіакомпанією) та виконанням ним правил експлуатації комплексу автоматизованих систем льотного контролю. Проводить роботи з раціоналізації, отримання науково-технічної інформації, упровадження у виробництво нової техніки та технологій. Забезпечує виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, а також протипожежних заходів. Відсторонює від роботи з технічного обслуговування повітряного судна і комплексу автоматизованих систем льотного контролю технічний персонал IАС АК, який порушив вимоги керівних документів, що регламентують експлуатацію обладнання, правила внутрішнього трудового розпорядку, а також осіб, які показали незадовільні знання авіаційної техніки та правил її обслуговування. Проводить інспекторські огляди повітряних суден. Організовує метрологічне забезпечення техобслуговування та ремонту авіаційної техніки. Підтримує готовність фахівців авіаційного та радіоелектронного обладнання до виконання робіт з евакуації та відновлення пошкоджених повітряних суден. Організовує та контролює стан діловодства з авіаційного та радіоелектронного обладнання. Виконує особисто та вимагає від підлеглих фахівців виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та безпеки.