* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання, обчислювальної техніки та програмного забезпечення; перспективи розвитку автоматизованих систем; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та удосконалює технічну експлуатацію автоматизованих систем керування повітряним рухом. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання та програмного забезпечення, вживає заходів до їх запобігання. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання та програмного забезпечення. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, впроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.