* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем льотного контролю I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, розпорядження та інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу та безпеку польотів, авіаційну техніку, організацію і технічної експлуатації, методи і засоби технічного контролю, нормативні та регламентуючі документи цивільної авіації, регламенти і технологічні вказівки з ТО;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує технічне обслуговування авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряного судна, спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю (АСЛК) та його поточний ремонт.

2.2. Організовує контроль та нагляд заповнення технічної документації.

2.3. Організовує технічне навчання інженерно-авіаційного складу.

2.4. Організовує технічне обслуговування, поточний ремонт спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю та роботу підлеглого персоналу відповідно до вимог нормативних документів "Укравіатрансу" та нормативних документів, що регламентують технічне обслуговування автоматизованих систем льотного контролю.

2.5. Забезпечує планування технічного обслуговування блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден.

2.6. Організовує відправлення у ремонт та отримання з ремонту блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та радіоелектронного обладнання повітряних суден.

2.7. Організовує ведення технічної документації на обладнання повітряного судна, автоматизованих систем льотного контролю та процеси їх обслуговування.

2.8. Узагальнює досвід технічної експлуатації та обслуговування техніки, розробляє заходи щодо усунення та запобігання відмов і несправностей.

2.9. Організовує та контролює якість підготовки до польотів радіоелектронного та приборного обладнання автоматизованих систем льотного контролю, їх технічного обслуговування.

2.10. Веде планомірну підготовку фахівців.

2.11. Здійснює контроль за технічною підготовкою льотного складу авіакомпанії (авіакомпанією) та виконанням ним правил експлуатації комплексу автоматизованих систем льотного контролю.

2.12. Проводить роботи з раціоналізації, отримання науково-технічної інформації, упровадження у виробництво нової техніки та технологій.

2.13. Забезпечує виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, а також протипожежних заходів.

2.14. Відсторонює від роботи з технічного обслуговування повітряного судна і комплексу автоматизованих систем льотного контролю технічний персонал IАС АК, який порушив вимоги керівних документів, що регламентують експлуатацію обладнання, правила внутрішнього трудового розпорядку, а також осіб, які показали незадовільні знання авіаційної техніки та правил її обслуговування.

2.15. Проводить інспекторські огляди повітряних суден.

2.16. Організовує метрологічне забезпечення техобслуговування та ремонту авіаційної техніки.

2.17. Підтримує готовність фахівців авіаційного та радіоелектронного обладнання до виконання робіт з евакуації та відновлення пошкоджених повітряних суден.

2.18. Організовує та контролює стан діловодства з авіаційного та радіоелектронного обладнання.

2.19. Виконує особисто та вимагає від підлеглих фахівців виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та безпеки.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.