Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування - не менше 5 років. Володіння англійською мовою.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; основи трудового законодавства України; документи, які регламентують діяльність дирекції; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, що регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні; Національний план конвергенції та імплементації України; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання відповідного проекту (контракту), техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансові умови його реалізації, документи щодо проекту та строки його реалізації. Контролює графік виконання робіт та здійснення платежів за контрактом, забезпечує їх дотримання. Вимагає від відповідних посадових осіб підрядника, Украероруху та його структурних підрозділів виконання зобов'язань, передбачених контрактом. Періодично організовує та проводить наради з питань реалізації проекту із запрошенням відповідних керівників і фахівців Украероруху, його структурних підрозділів, представників фірм та підприємств-підрядників. Вживає заходів у разі невиконання умов контракту або порушення строків реалізації проекту з боку підрядників. Не допускає таких порушень із боку замовника. Своєчасно інформує директора із розвитку аеронавігаційних систем про недоліки. Організовує оформлення документів для подання в митні служби на обладнання, що постачається за контрактом, отримання сертифікатів, дозволів (екологічних, санітарних тощо) та посвідчень придатності до експлуатації обладнання, проведення дослідної експлуатації, випробувань та льотних перевірок обладнання. Періодично доповідає про хід реалізації проекту директору із розвитку аеронавігаційних систем. У разі виникнення порушень умов контракту або строків реалізації проекту терміново визначає причини таких порушень та розробляє пропозиції з їх усунення. Забезпечує ведення та збереження комплекту документів за проектом, облік всіх змін та доповнень до контракту, надання копій необхідних документів на вимогу посадових осіб. Під час надходження обладнання здійснює контроль за повнотою поставок та їх відповідністю умовам контракту. Організовує облік обладнання та документації, що надійшли за контрактом. Бере участь у роботі комісій, що здійснюють дослідну експлуатацію, випробування та льотні перевірки впровадженого за проектом обладнання.