* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника приготування стерильних розчинів 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції, вимоги до них; умови стерильної роботи; прийоми відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів для готових лікарських засобів (пелоїдину, ін'єкційних і внутрішньовенних розчинів тощо). Готує водяні та органічні розчини медикаментів; стерильно або напівстерильно фільтрує та проводить інші супровідні операції. Готує сировину до розчинення; очищає від домішок, подрібнює, дозує. Завантажує апарати сировиною, подає розчинник, проводить перемішування з підігрівом або охолодженням. Очищає розчин або передає на подальше оброблення. Регулює та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання: автоклави, реактори, установки для стерильної фільтрації тощо. Регулює процес виготовлення стерильних та ін'єкційних розчинів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.