* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника приготування стерильних розчинів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів;
      - способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
      - будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції, вимоги до них;
      - умови стерильної роботи;
      - прийоми відбирання проб.

1.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів для готових лікарських засобів (пелоїдину, ін'єкційних і внутрішньовенних розчинів тощо).

2.2. Готує водяні та органічні розчини медикаментів; стерильно або напівстерильно фільтрує та проводить інші супровідні операції.

2.3. Готує сировину до розчинення; очищає від домішок, подрібнює, дозує.

2.4. Завантажує апарати сировиною, подає розчинник, проводить перемішування з підігрівом або охолодженням.

2.5. Очищає розчин або передає на подальше оброблення.

2.6. Регулює та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання: автоклави, реактори, установки для стерильної фільтрації тощо.

2.7. Регулює процес виготовлення стерильних та ін'єкційних розчинів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.8. Відбирає проби.

2.9. Реєструє параметри процесу.

2.10. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.