* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування стерильних розчинів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виготовлення стерильних розчинів у виробництві препаратів біосинтезу;
      - способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури за результатами аналізів;
      - будову обладнання, яке застосовується;
      - правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою;
      - фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродукти, готової продукції та вимоги до них;
      - умови стерильної роботи;
      - процес підготування обладнання під приймання чергової партії концентрату;
      - промивання, продування, стерилізацію та охолодження апаратів;
      - підготовку фільтрів до роботи;
      - правила роботи в умовах пожежонебезпечного виробництва;
      - інструкції з безпечного ведення робіт промислової санітарії.

1.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення стерильних розчинів у виробництві препаратів біосинтезу - антибіотиків, вітамінів B12, поліглюкіну, вакцин, сироваток, АТФ, глюкози, гемодезу та інших біологічних препаратів.

2.2. Виготовляє розчин напівфабрикатів водяних або органічних, коагулює білки, осаджує домішки, стерильно фільтрує та проводить інші супровідні процеси згідно з технологічними інструкціями.

2.3. Налагоджує, регулює та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання: реактори, автоклави, установки для стерильної фільтрації, вимірники тощо.

2.4. Перевіряє герметичність комунікацій, арматури та обладнання.

2.5. Дозує та завантажує сировину та напівпродукти.

2.6. Регулює процес виготовлення стерильних розчинів при отриманні препаратів біосинтезу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів.

2.8. Веде записи у виробничому журналі даного технологічного процесу.

2.9. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування стерильних розчинів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.