* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Асистент вчителя-дефектолога II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією асистента вчителя-дефектолога - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні стандарти освіти, програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі дефектології, нормативні документи з охорони здоров'я дітей; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; норми педагогічної етики; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у навчальній, виховній, компенсаційній, реабілітаційній роботі з дітьми, які мають різні вади фізичного або розумового розвитку. Забезпечує разом із вчителем-дефектологом умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальний реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей під керівництвом вчителя-дефектолога, співпрацює із фахівцями над розробленням оптимальної педагогічної стратегії навчання та виховання дітей, які мають вади фізичного або розумового розвитку. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-корекційній роботі. Постійно вдосконалює свій професійний та загальносвітовий рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.