* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Асистент вчителя-логопеда", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства України про соціальний захист, про освіту; міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні стандарти освіти, програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі логопедії; нормативні документи з охорони здоров'я дітей, індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; норми педагогічної етики; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у визначенні змісту, форм і методів навчальної, компенсаційної, реабілітаційної та корекційної роботи. Проводить за розкладом разом із вчителем-логопедом заняття з корекції дефектів усної та писемної мови, компенсаційні заходи, спрямовані на розвиток зв'язності та виразності мовлення. Працює під керівництвом вчителя-логопеда та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови проведення навчально-корекційної роботи. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-корекційній роботі. Створює сприятливі умови разом із вчителем-логопедом для засвоєння учнями компенсаційно-корекційної та навчальної програм. Постійно вдосконалює свій професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.