Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Інструктор з трудової адаптації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією інструктора з трудової адаптації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України "Про освіту", "Про соціальний захист"; основні знання в обсязі вищої освіти відповідного спрямування; предмет та методи трудової підготовки; форми, методи та засоби процесу трудової адаптації; цілі, принципи організації, управління та нормативне забезпечення процесу трудової адаптації; вимоги до матеріально-технічного забезпечення процесу трудової адаптації; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує трудову діяльність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку. Обирає ефективні форми, методи й засоби трудової адаптації інвалідів. Планує і аналізує роботу щодо їх професійної орієнтації. Проводить роботу щодо професійної реабілітації інваліда методом навчання професії відповідно до адаптованих освітніх програм, освітніх стандартів, встановлених державою. Спрямовує роботу на відновлення набутих або придбання нових професійних навичок і знань з наступним раціональним працевлаштуванням, а також на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці. Бере участь у розробленні індивідуальних програм з трудової адаптації, заходів зі створення сприятливих умов праці, підвищення якості процесу трудової адаптації. Своєчасно готує засоби та предмети праці, необхідні для здійснення трудової діяльності (інструменти, заготовки, матеріали). Визначає індивідуальні диференційовані завдання, необхідні для повноцінної трудової адаптації. Проводить інструктаж щодо заходів, які забезпечують виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання під час трудового процесу. Аналізує чинники, що впливають на якість процесу трудової адаптації інвалідів, їх підготовленість до самостійного трудового життя. Проводить моніторинг адаптації інвалідів, людей з вадами фізичного та розумового розвитку до виробництва, робочого місця та виробничого колективу, Дотримується педагогічної етики, поважає гідність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку. Сприяє їх повноцінній інтеграції та реінтеграції в суспільство, Постійно вдосконалює свій професійний рівень.