Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за проведенням заходів із трудового та побутового влаштування ветеранів війни та інвалідів. Узагальнює та поширює передовий досвід цієї роботи. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з розроблення пропозицій щодо професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, а також у створенні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Організовує роботу, пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів. Здійснює збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, організаційно-методичної інформації з питань трудового та побутового влаштування інвалідів, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням поточних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної виконавчої влади. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань, які входять до його компетенції, готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Бере участь у перевірках роботи підприємств, установ, організацій з надання пільг інвалідам, які працюють. Обстежує матеріально-побутові умови інвалідів та пенсіонерів. Веде облік інвалідів, які потребують спеціального автотранспорту, комплектує групи інвалідів для навчання їх водінню автомобілів з ручним керуванням, видає наряди на їх отримання, контролює за надходженням автомобілів. Організовує матеріально-побутове, культурне та медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг, що передбачаються чинним законодавством. Бере участь у комплексних ревізіях та перевірках стаціонарних установ з питань організації їх роботи, фінансово-господарської діяльності. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.