Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст із субсидій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста із субсидій - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; Кодекс законів про працю; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає, аналізує та узагальнює питання, що пов'язані з призначенням субсидій. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються субсидії. Проводить перерахунки раніше призначених субсидій, видає повідомлення про термін їх дії та розмір виплат. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності в підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують субсидію в установленому законодавством порядку. Проводить кваліфіковані співбесіди з громадянами, які звернулися до відділу, перевіряє правильне заповнення довідок про прибутки та розміри комунальних платежів, з'ясовує інформацію, що дає право на одержання субсидій. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів, проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидії. Виконує розрахунок субсидій згідно з методикою розрахунку. Проводить реєстрацію сум призначених субсидій у бухгалтерському журналі реєстрації. Заносить суму призначеної субсидії до журналу для статистичної звітності. Здає тижневий звіт про кількість сімей, які звернулися за субсидією, і суми призначених субсидій головному фахівцю, який відповідає за роботу закріпленої дільниці. У разі потреби і на вимогу заступника головного бухгалтера із субсидій складає списки осіб, які одержують субсидії по організаціях, що надають житлово-комунальні послуги. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.