* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему окремих операцій процесів виділення ацетофенону; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості диметилфенілкарбінолу, фракцій ацетофенону; правила регулювання технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу виділення ацетофенону шляхом дегідратації диметилфенілкарбінолу або кристалізацією фракцій ацетофенону відповідно до робочої інструкції. Приймає та завантажує сировину, провадить дегідратацію триметилкарбінолу, ректифікацію ацетофенону. Веде кристалізацію фракцій ацетофенону, центрифугування, вивантаження та відкачування фільтрату, очищення від кристалів внутрішніх стінок кристалізаторів. Регулює вакуум, температуру, подавання і дозування сировини за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій. Обслуговує ємкості, насоси, дегідрататори, ректифікаційні колони, кристалізатори, центрифуги та інше устаткування на робочому місці. Веде записи у робочому журналі. Відбирає проби.