* *
Інструкція для посади "Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему окремих операцій процесів виділення ацетофенону;
      - принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості диметилфенілкарбінолу, фракцій ацетофенону;
      - правила регулювання технологічного процесу.

1.4. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде окремі операції технологічного процесу виділення ацетофенону шляхом дегідратації диметилфенілкарбінолу або кристалізацією фракцій ацетофенону відповідно до робочої інструкції.

2.2. Приймає та завантажує сировину, провадить дегідратацію триметилкарбінолу, ректифікацію ацетофенону.

2.3. Веде кристалізацію фракцій ацетофенону, центрифугування, вивантаження та відкачування фільтрату, очищення від кристалів внутрішніх стінок кристалізаторів.

2.4. Регулює вакуум, температуру, подавання і дозування сировини за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій.

2.6. Обслуговує ємкості, насоси, дегідрататори, ректифікаційні колони, кристалізатори, центрифуги та інше устаткування на робочому місці.

2.7. Веде записи у робочому журналі.

2.8. Відбирає проби.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виділення ацетофенону 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.