* *
Інструкція для посади "Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виготовлення баритмаси 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виготовлення баритмаси і фотопаперу та їх призначення;
      - технічні умови на компоненти, які застосовуються;
      - будову і принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила регулювання технологічного процесу.

1.4. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення баритмаси.

2.2. Завантажує бланфікс в фарбозмішувачі.

2.3. Додає в фарбозмішувачі гарячу воду і хімічні компоненти.

2.4. Пускає механічні мішалки і регулює рівномірність розмішування фарби.

2.5. Вивантажує фарбу з фарбозмішувачів в апарат.

2.6. Вводить компоненти у заданому режимі.

2.7. Регулює концентрацію, температурний режим, тривалість процесу.

2.8. Вивантажує із апарата готову баритмасу.

2.9. Трикратно фільтрує баритмасу на лужних фільтрах.

2.10. Налагоджує устаткування, яке обслуговується.

2.11. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

2.12. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виготовлення баритмаси 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.