* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Балансувальник деталей та вузлів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією балансувальника деталей та вузлів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову балансувальних верстатів різних моделей; способи налагодження і перевірки на точність устаткування, яке обслуговує; будову і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; особливості балансування відповідальних деталей і вузлів складної конфігурації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує динамічне балансування якорів і роторів великих електричних машин з частотою обертання понад -1 1500 до 3000 хв, а також роторів і якорів малих і середніх -1 електричних машин з частотою обертання понад 3000 хв на балансувальних верстатах різних моделей. Виконує статичне та динамічне балансування відповідальних деталей і вузлів машин складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах різних моделей з іскровим диском. Виміряє кути в градусах для визначення дисбалансу. Налагоджує балансувальні верстати, які обслуговує.

Приклади робіт
Вали гнучкі - балансування. Вали колінчасті автомобіля "Москвич" - балансування двох кінців валу зі зніманням лишків металу зі щік. Ресори - балансування. Ротори двигунів точних приладів - балансування в рідині. Ротори та якорі електричних машин постійного і змінного струму потужністю понад 100 кВт - динамічне балансування. Ротори турбін багатоступінчасті - балансування. Ротори турбогенераторів потужністю до 30 000 кВт - динамічне балансування. Шпинделі великогабаритних токарних і розточувальних верстатів - балансування.