* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Балансувальник деталей та вузлів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією балансувальника деталей та вузлів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію устаткування, яке обслуговує; технічні умови до швидкохідних електричних машин спеціального призначення; особливості балансування в складених підшипниках; способи налагодження балансувальних верстатів різних моделей; методику розрахунків з визначення величини балансу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує динамічне балансування роторів і якорів швидкохідних електричних машин спеціального призначення з -1 частотою обертання понад 3000 до 10 000 хв на складних балансувальних верстатах. Виконує динамічне балансування роторів і якорів великих електричних машин постійного і змінного струму в складених підшипниках. Виконує статичне і динамічне балансування відповідальних деталей і вузлів особливо складної конфігурації. Виконує розрахунки з визначення величини дисбалансу, розмічає, визначає масу вантажу і місць його кріплення. Налагоджує балансувальні верстати різних моделей.

Приклади робіт
Вали карданні і колінчасті автомобілів - балансування. Індуктори з діаметром до 800 мм - динамічне балансування. Ротори і якорі особливо відповідальних електричних машин спеціального призначення з невеликою частотою обертання - динамічне балансування. Ротори турбогенераторів потужністю 30 000 кВт і вище - динамічне балансування в складених підшипниках на стенді. Якорі гребних електричних машин з діаметром до 800 мм - динамічне балансування.