* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Балансувальник деталей та вузлів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією балансувальника деталей та вузлів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи визначення величини дисбалансу під час статичного і динамічного балансування; будову і принцип роботи балансувальних верстатів; будову, призначення і умови застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої складності; способи установлення і кріплення деталей; допустимі відхилення деталей, які балансують.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує статичне балансування роторів та якорів великих електричних машин загального призначення з -1 частотою обертання до 1500 хв. Виконує динамічне балансування роторів і якорів малих і середніх електричних машин з частотою -1 обертання понад 1500 до 3000 хв на простих балансувальних верстатах. Виконує статичне і динамічне балансування відповідальних деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах з іскровим диском, на призмах і роликах. Усуває дисбаланс висвердлюванням або на точильних верстатах. Налагоджує балансувальні верстати під керівництвом балансувальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Вентилятори настільні - динамічне балансування. Маховики, шківи всіх діаметрів, зубчасті колеса - балансування. Патрони і планшайби токарних і розточувальних верстатів - балансування. Ротори і якорі малих і середніх електричних машин -1 потужністю до 100 кВт і частотою обертання до 3000 хв - динамічне балансування. Ротори турбогенераторів, відцентрових насосів - статичне балансування. Ротори, якорі і маховики електричних машин змінного і постійного струму потужністю понад 100 кВт - статичне балансування.