Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник виробничої лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної та виробничої діяльності підприємства; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; екологічні стандарти і нормативи; технологію виробництва продукції підприємства; устаткування лабораторії та правила його експлуатації; сучасні засоби і методи вимірювань; організацію проведення науково-дослідних робіт; методи визначення ефективності розробок; передовий вітчизняний та світовий досвід аналогічних галузей виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства. Забезпечує розроблення заходів, спрямованих на покращення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи устаткування. Організовує роботу з удосконалення експлуатації устаткування, виробничих і технологічних процесів. Вживає заходів з упровадження на підприємстві результатів завершених робіт. Бере участь в експлуатаційних випробуваннях зразків нової апаратури й устаткування, випробуванні нових матеріалів, узагальненні одержаних результатів. Забезпечує розроблення заходів з освоєння нової техніки, засобів автоматизації та механізації. Забезпечує складання висновків і технічних звітів з нової техніки, засобів автоматизації і механізації та виконаних розробок. Консультує з питань роботи устаткування, проведення складних вимірювань, технічних розрахунків. Розробляє плани робіт і технічні завдання на розробки, які виконуються лабораторією. Забезпечує нагляд за правильною експлуатацією вимірювальних приладів, устаткування на підприємстві, перевірку їх в установлені терміни, організацію ремонту та заміни. Організовує вивчення передового вітчизняного та світового досвіду з проектування нових технологій, удосконалення виробничих і технологічних процесів. Керує працівниками лабораторії. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.