Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Начальник відділу клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; форми і методи організації роботи з населенням; кращий досвід в галузі культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою відділу (сектора). Розробляє раціональну розстановку працівників відділу (сектора) та контролює їх виконання. Забезпечує проведення заходів, методичну і практичну допомогу закладам культури щодо питань культурно-освітньої роботи. Вивчає досвід перспективних форм і методів роботи інших регіонів та готує пропозиції щодо їх впровадження, виходячи з місцевих особливостей. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу (сектора). Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.