* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Завідувач майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи органів вищого рівня з питань організації, технічного обслуговування і ремонту техніки, технологічних машин, устаткування, механізмів; технологію ремонтних робіт, конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства, правила і норми з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням робіт з технічного обслуговування, ремонту механізмів, техніки та обладнання. Видає ремонтному персоналу завдання та контролює його виконання. Розробляє графіки технічного обслуговування, технічних оглядів та ремонтних робіт техніки і технологічних машин. Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт. Забезпечує раціональне використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, деталей. Бере участь у терміновому усуненні поломок машин, механізмів та обладнання. Забезпечує збереження автотранспорту, техніки, механізмів і обладнання та контролює додержання правил паркування і пожежної безпеки на території майстерні. Забезпечує робочі місця і контролює наявність захисних сіток, загороджень, засобів протипожежного захисту, інструкцій з охорони праці, попереджувальних написів, які передбачені правилами з охорони праці. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання нещасним випадкам. Готує необхідні документи для своєчасного проведення технічних оглядів та випробувань вантажопідйомних та інших машин і обладнання. Веде технічну документацію, своєчасно складає звітність про виробничу діяльність майстерні. Проводить інструктаж з додержання робітниками правил і норм з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої і трудової дисципліни.