* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач художньо-оформлювальної майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинні нормативні акти, що вивчають вимоги щодо рівня художньо-оформлювальних робіт; методи та способи виконання художньо-оформлювальних робіт; діючі стандарти та технічні умови; методику та інструкції щодо художнього оформлення; технічну естетику; оздоблювальні та будівельні матеріали та їх застосування в оформлювальній роботі; основи трудового законодавства; основи економіки та організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує роботу майстерні з усіх видів діяльності. Затверджує ескізи елементів оформлення, реклами, плакатів, запрошень тощо. Здійснює облік виконуваних робіт в установленому порядку. Визначає потребу майстерні в обладнанні та матеріалах, в установленому порядку забезпечує їх придбання, стежить за їх станом. Контролює дотримання фінансової, договірної і виробничої дисципліни. Здійснює раціональну розстановку й доцільне використання працівників майстерні. Контролює дотримання працівниками вимог технічної естетики під час виконання робіт, правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку. Організує облік та складання встановленої звітності.