Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник випробувальної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з напрямів діяльності станції; технологію виробництва продукції підприємства; методики оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів; чинні стандарти, технічні умови та основні показники якості і методи їх контролю; екологічні стандарти і нормативи; порядок складання звітності; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, аналіз господарської діяльності; трудове законодавство; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю випробувальної станції і відповідає за роботу з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань діяльності станції. Здійснює керівництво роботами з оцінки якості різних видів продукції. Забезпечує визначення відповідності продукції чинним стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам та нормативам, а також застосування нових, більш економічних і безпечних матеріалів. На підставі проведених аналізів затверджує висновок про результати проведених випробувань. Забезпечує ефективне використання основних засобів станції, необхідні умови праці. Координує роботу працівників і служб станції. Добирає і розставляє кадри робітників і фахівців. Проводить організаційну та виховну роботу в колективі станції. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників, навчанню безпечним методам роботи. Забезпечує ведення обліку і звітності за встановленими формами. Спільно із фахівцями впроваджує передовий досвід з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів. Затверджує заявки на матеріально-технічні засоби, спецодяг тощо. Контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.