Інструкція для посади "Начальник випробувальної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник випробувальної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з напрямів діяльності станції;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - методики оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів;
      - чинні стандарти, технічні умови та основні показники якості і методи їх контролю;
      - екологічні стандарти і нормативи;
      - порядок складання звітності;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, аналіз господарської діяльності;
      - трудове законодавство;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник випробувальної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник випробувальної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник випробувальної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник випробувальної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю випробувальної станції і відповідає за роботу з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів.

2.2. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань діяльності станції.

2.3. Здійснює керівництво роботами з оцінки якості різних видів продукції.

2.4. Забезпечує визначення відповідності продукції чинним стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам та нормативам, а також застосування нових, більш економічних і безпечних матеріалів.

2.5. На підставі проведених аналізів затверджує висновок про результати проведених випробувань.

2.6. Забезпечує ефективне використання основних засобів станції, необхідні умови праці.

2.7. Координує роботу працівників і служб станції.

2.8. Добирає і розставляє кадри робітників і фахівців.

2.9. Проводить організаційну та виховну роботу в колективі станції.

2.10. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників, навчанню безпечним методам роботи.

2.11. Забезпечує ведення обліку і звітності за встановленими формами.

2.12. Спільно із фахівцями впроваджує передовий досвід з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів.

2.13. Затверджує заявки на матеріально-технічні засоби, спецодяг тощо.

2.14. Контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник випробувальної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник випробувальної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник випробувальної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник випробувальної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник випробувальної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник випробувальної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник випробувальної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник випробувальної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник випробувальної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник випробувальної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.