Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник варти окремого пожежного поста", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України, інші документи, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту; порядок організації та несення гарнізонної та караульної служби; організацію професійної підготовки особового складу, форми та методи проведення занять та інш.; обов'язки особового складу варти окремого пожежного поста; порядок допуску сторонніх осіб до приміщень окремого пожежного поста; дії особового складу варти за сигналом пожежної тривоги; порядок перевірки караульної служби; тактико-технічні характеристики пожежних машин, пожежно-технічного оснащення, підрозділу пожежної охорони; порядок і терміни їх обслуговування та випробування; порядок взаємодії з іншими підрозділами під час гасіння пожеж; особливості організації та гасіння пожеж на різних об'єктах, у різних умовах та обставинах; будову та правила застосування засобів зв'язку, автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації; державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; порядок ведення документації; організацію служби особового складу варти окремого пожежного поста та обслуговування протипожежної техніки, устатковання та інш.; правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період; правила ведення радіообміну; технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них; основи управління силами та засобами на пожежі; порядок дій за сигналом пожежної тривоги; порядок надання першої медичної допомоги; правила з охорони праці; загальні положення профілактичної роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю варти окремого пожежного поста. Забезпечує виконання поставлених перед окремим пожежним постом завдань. Керує його діями за сигналом пожежної тривоги та під час проведення робіт із гасіння пожеж, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей з використанням спеціальної техніки та обладнання. Підтримує взаємодію з іншими службами стосовно ліквідації пожеж, аварій та стихійного лиха. Забезпечує підтримання готовності до дій у надзвичайних ситуаціях варти окремого пожежного поста, виконання планових заходів та розпорядку дня. Перевіряє несення караульної служби особовим складом варти окремого пожежного поста, контролює дотримання ними вимог безпеки під час несення караульної служби та при виконанні установлених завдань. Забезпечує утримання у справному стані протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку і сигналізації, систем водопостачання. Вживає термінових заходів щодо усунення виявлених несправностей та проведення ремонтних робіт. Контролює дотримання вимог до зовнішнього вигляду особового складу варти. Розробляє та веде оперативну, службову та облікову документацію щодо діяльності варти окремого пожежного поста, готує звітні матеріали з цих питань та подає їх в установленому порядку за призначенням. Аналізує стан службової підготовки підрозділу щодо виконання поставлених перед вартою завдань, планує та реалізує заходи щодо її поліпшення. Організовує та здійснює службову підготовку та перепідготовку, контролює проходження стажування. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу підрозділу. Складає навчально-методичні документи з проведення тактичних занять. Організовує забезпечення особового складу спеціальним одягом та спорядженням. Здійснює надання першої медичної допомоги потерпілим при пожежах. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом вимог безпеки при надзвичайних ситуаціях, під час навчань, занять та інших робіт. Проводить виховну роботу серед особового складу варти окремого пожежного поста.