Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Начальник виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; технологію приготування їжі; асортимент і вимоги до якості страв та кулінарних виробів; основи організації раціонального дієтичного харчування; правила користування збірками рецептур страв; порядок складання меню; норми закладання сировини і продуктів та виходу готової продукції; порядок калькулювання цін на готову продукцію; режими та терміни зберігання продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги до обладнання, інвентарю, посуду; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; основи менеджменту, маркетингу, економічного аналізу підприємницької діяльності; основи трудового законодавства; форми та методи організації та оплати праці, принципи її нормування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничою діяльністю підприємства харчування. Спрямовує діяльність колективу на забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у потрібному асортименті. Систематично здійснює діяльність з удосконалення організації та індустріалізації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції на основі раціональної організації праці, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання зі складів, контролює терміни, асортимент, кількість та якість їх надходження та реалізації. Забезпечує максимально можливу відповідність асортименту та якості продукції попиту споживачів. Забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. Контролює додержання норм закладання сировини у продукцію власного виробництва та технології виготовляння їжі. Складає графіки виходу на роботу працівників виробництва відповідно до вимог раціональної організації виробничого процесу. Здійснює перевірку якості приготовленої їжі. Веде облік виробничої діяльності на підприємстві харчування, організує своєчасне складання та подання відповідним інстанціям звітів з виробництва. Контролює правильну та безпечну експлуатацію обладнання. Проводить інструктаж щодо технології виготовляння їжі та з інших виробничих питань. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.